𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒖̛𝒂 𝒓𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒖̣𝒄 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒔𝒂𝒖:

+ Điện thoại:
– Chúng tôi cam kết cung cấp hàng điện thoại nguyên zin, chính hãng, đảm bảo chất lượng cao và đáng tin cậy. Trước khi bán, mỗi chiếc điện thoại sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng và thử nghiệm.
Khách hàng được quyền kiểm tra và sử dụng máy trong thời gian 30 ngày. Nếu phát hiện lỗi kỹ thuật, chúng tôi cam kết đổi trả sản phẩm.
– Bên cạnh đó, dù là điện thoại đã qua sử dụng, chúng tôi vẫn cam kết bảo hành trong khoảng thời gian lên đến 12 tháng. Điều này đảm bảo sự yên tâm và hài lòng của khách hàng về sự ổn định và độ tin cậy của sản phẩm.
+ Laptop:
– Chúng tôi cung cấp chính hãng các sản phẩm laptop và cam kết đảm bảo chất lượng và hiệu suất của chúng.
– Laptop được bảo hành trong suốt 12 tháng kể từ ngày mua hàng. Trong thời gian này, nếu xuất hiện bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa hoặc đổi mới sản phẩm.
+ PC (máy tính để bàn):
– Mỗi hạng mục linh kiện trong PC đều được bảo hành trong khoảng thời gian từ 12 đến 36 tháng, tuỳ thuộc vào từng loại linh kiện cụ thể.
– Chúng tôi cam kết cung cấp các linh kiện chính hãng và đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của máy tính để bàn.

* 𝑽𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒆̂𝒏, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑. 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒂̀𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈.