𝐁𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐊𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐲̃ 𝐬𝐮̛ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦:

  • Kiểm tra và sửa chữa: Kỹ thuật viên của chúng tôi có nhiệm vụ kiểm tra và sửa chữa các sản phẩm điện thoại, laptop và máy tính để bàn. Họ sử dụng các công cụ và thiết bị chuyên dụng để xác định và khắc phục các vấn đề kỹ thuật như lỗi phần cứng, phần mềm, mạng và kết nối.
  • Lắp đặt và nâng cấp: Bộ phận Kỹ thuật chịu trách nhiệm lắp đặt và nâng cấp các thành phần và phụ kiện cho sản phẩm, bao gồm cả việc cài đặt hệ điều hành, phần mềm và cấu hình hệ thống. Họ đảm bảo rằng các thiết bị hoạt động tối ưu và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
  • Tư vấn kỹ thuật: Kỹ thuật viên của chúng tôi cung cấp tư vấn kỹ thuật cho khách hàng về cách sử dụng và bảo quản sản phẩm. Họ giúp khách hàng giải đáp các thắc mắc kỹ thuật, đưa ra các giải pháp và gợi ý về việc sử dụng các tính năng và chức năng của sản phẩm một cách hiệu quả.
  • Quản lý dữ liệu: Bộ phận Kỹ thuật chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ dữ liệu quan trọng của khách hàng. Họ thực hiện các biện pháp bảo mật và sao lưu dữ liệu để đảm bảo tính an toàn và khả năng khôi phục khi cần thiết.

* 𝑩𝒐̣̂ 𝒑𝒉𝒂̣̂𝒏 𝑲𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 đ𝒆̂̉ đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒐̂̉𝒏 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ đ𝒂́𝒑 𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖. Đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒎 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒔𝒆̃ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒄𝒂́𝒄 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒌𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉.

+Liên hệ nhanh với chúng tôi tại đây: