𝘿𝙞̣𝙘𝙝 𝙫𝙪̣ 𝙨𝙪̛̉𝙖 𝙘𝙝𝙪̛̃𝙖 đ𝙖̣̆𝙘 𝙗𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙤̂𝙞 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 đ𝙖̉𝙢 𝙗𝙖̉𝙤 𝙩𝙪𝙖̂𝙣 𝙩𝙝𝙪̉ 𝙘𝙖́𝙘 𝙣𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙩𝙖̆́𝙘 𝙨𝙖𝙪:

+ Minh bạch: Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ sửa chữa minh bạch và rõ ràng. Trước khi tiến hành bất kỳ công việc sửa chữa nào, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về vấn đề và giải pháp sửa chữa.

+ Bảo vệ thông tin khách hàng: Chúng tôi đặt sự bảo vệ thông tin khách hàng lên hàng đầu. Trong quá trình nhận máy và sửa chữa, chúng tôi áp dụng camera giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh và không tiết lộ thông tin của khách hàng.

+ Chống tráo đồ và luộc đồ: Chúng tôi kiên quyết chấp hành chính sách không chấp nhận tráo đổi hoặc luộc đồ của khách hàng. Chúng tôi cam kết sử dụng linh kiện và phụ kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn sửa chữa.

+ Sửa chữa nhanh chóng và chuyên nghiệp: Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ sửa chữa hàng hoá nhanh chóng và chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và trang bị hiện đại sẽ xử lý sửa chữa một cách chính xác và hiệu quả, đảm bảo trả lại hàng hoá cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất có thể.

* 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒂̣̆𝒕 𝒎𝒖̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒔𝒖̛̉𝒂 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒚, 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒄𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐. 𝑸𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂́𝒎 𝒔𝒂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒂́𝒐 đ𝒐̂̉𝒊 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒍𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̂̀ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉.