Chính sách giải quyết khiếu nại:

+ Tiếp nhận khiếu nại: Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi khiếu nại từ khách hàng thông qua các kênh liên lạc đã được chỉ định. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ lắng nghe và ghi nhận thông tin cụ thể về khiếu nại.

+ Xem xét và đánh giá: Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng và đánh giá mọi khiếu nại nhằm hiểu rõ vấn đề và tìm ra giải pháp tốt nhất. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi có cái nhìn toàn diện về tình huống và có thể đưa ra quyết định chính xác.

+ Giải quyết và phản hồi: Chúng tôi cam kết giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để thông báo về quá trình giải quyết và đề xuất giải pháp hoặc sửa chữa.

+ Trọng tâm về khách hàng: Chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu và đảm bảo rằng mọi khiếu nại được giải quyết một cách công bằng và hài hòa. Chúng tôi sẽ làm hết sức để đáp ứng nhu cầu và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

+ Tăng cường cải tiến: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin từ các khiếu nại để cải thiện quy trình và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá kỹ lưỡng các góp ý và phản hồi từ khách hàng để nâng cao trải nghiệm và ngăn chặn các vấn đề tương tự trong tương lai.

* 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒂̣𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̆́𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆, 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̉𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐́ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐̣𝒊 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒂̣𝒊. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒅𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒄𝒉, 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑.